کلیدواژه‌ها = غلظت روی دانه
تعداد مقالات: 1
1. اثر کمبود روی قابل جذب بر برخی خصوصیّات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گندم نان

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 99-100

سید محسن نیازخانی؛ بابک عبدالهی مندولکانی؛ مراد جعفری؛ میرحسن رسولی صدقیانی