نویسنده = مسلم ثروتی
تعداد مقالات: 5
2. کاربرد روش های فراکاوشی در تخمین عملکرد گندم

دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 106-117

مسلم ثروتی؛ علی باریکلو؛ پریسا علمداری؛ کامران مروج


4. ارزیابی کارایی شاخص‌های اصلاح شده اراضی در تعیین پتانسیل تولید ذرت دانه‌ای به روش فائو

دوره 3، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 65-77

مسلم ثروتی؛ حمیدرضا ممتاز؛ بهنام ذالی ورگهان؛ حسن محمدی


5. تناسب اراضی منطقه گلفرج جلفا برای کشت چغندرقند با استفاده از سیستم مدیترانه ای

دوره 2، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 1-11

مسلم ثروتی؛ حمیدرضا ممتاز؛ منصور عمرانی؛ حسن محمدی