نویسنده = محمدرضا مصدقی
تعداد مقالات: 3
1. کاربرد روش‌های آماری چندمتغیره در ارزیابی شاخص‌های کیفیت خاک در منطقه نیمه‌خشک لردگان

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 192-206

الهام علی دوست؛ مجید افیونی؛ محمدعلی حاج عباسی؛ محمدرضا مصدقی


2. اثر کیفیت آب آبیاری بر برخی شاخص‌های فیزیکی خاک

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 58-69

آزاده صفادوست؛ بهزاد دشت پیما؛ محمدرضا مصدقی؛ حسین عسگرزاده


3. ارزیابی و توسعه توابع انتقالی برای برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک در مقیاس زمین‌نما در زاگرس مرکزی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 16-33

حمید کلیشادی؛ محمد رضا مصدقی؛ محمد علی حاج عباسی؛ شمس اله ایوبی