نویسنده = عسگرزاده، حسین
تعداد مقالات: 2
1. اثر کیفیت آب آبیاری بر برخی شاخص‌های فیزیکی خاک

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 58-69

آزاده صفادوست؛ بهزاد دشت پیما؛ محمدرضا مصدقی؛ حسین عسگرزاده


2. تأثیر تخلخل تهویه‌ای و مصرف اوره و منو کلسیم فسفات بر قابلیت‌دسترسی نیتروژن، فسفر و پتاسیم در طول زمان انکوباسیون

دوره 3، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 101-115

نوشین سلطانعلی نژاد؛ عباس صمدی؛ حسین عسگرزاده؛ بهنام دولتی