نویسنده = نائل، محسن
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تاثیر فیلترکیک نیشکر بر برخی از شاخص‌های کیفیت خاک در منطقه هفت تپه (خوزستان)

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 54-66

نرگس ملایی؛ محسن نائل؛ محسن شکل آبادی؛ علی اکبر صفری سنجانی؛ علی قاسمی پور


3. مقایسه میزان رسوب در رواناب و زه‌آب در دو شیب و پوشش گیاهی متفاوت

دوره 6، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 109-120

ساناز غنی زاده؛ آزاده صفادوست؛ محسن نائل؛ گلایه یوسفی