نویسنده = حبیب خداوردیلو
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر کشت و کار بر برخی ویژگی‌های زیستی خاک: مطالعه موردی در استان آذربایجان غربی، ایران

دوره 8، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 96-108

دلنیا باپیری؛ حبیب خداوردیلو؛ محسن برین؛ یوبرت قوستا


2. ارزیابی کمّی آلودگی فلزات سنگین در خاک

دوره 8، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 37-52

رقیه حمزه نژاد؛ حبیب خداوردیلو


3. آزمودن ورودی‌های جدید برای برآورد هدایت هیدرولیکی نزدیک اشباع خاک

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 54-69

پیمان شاکر شهماربیگلو؛ حبیب خداوردیلو؛ حمیدرضا ممتاز